Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Със свои проекти могат да кандидатстват новорегистрирани дружества, създадени от участници в проекта по „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Със свои проекти могат да кандидатстват дружества, създадени от участници в проект по „Подкрепа за предприемачество“, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по Оперативната програма подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Средствата са предназначени за предоставяне на бизнес услуги за развитие на новорегистрираните дружества. Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. 

 

Повече информация

Детайлна информация за процедурата, както и условията за кандидатстване могат да бъдат открити на сайта на Оперативната програма.

За съдействие и разяснение можете да разчитате на нашия екип.