Месечни разходи при планирането на бюджет

Месечни разходи при планирането на бюджет

Започвате своя бизнес?

Не забравяйте тези основни месечни разходи при планиране на разходите си в бюджета.

 

Защо планирането на разходите Ви в бюджета е важно?

Най – важната финансова задача за един предприемач е планирането на месечните разходи в бюджета.  Следенето на паричния приход предпазва Вашия бизнес от прекалено харчене и проблеми при разплащания впоследсвие.

Планирането на разходите има 2 функции: Да ви предпази от неочаквани разплащания и да сведе данъците ви до минимум – легално разбира се, чрез стратегии за данъчни облекчения.

Въпреки че различните бизнеси имат различни разходи, тук ще намерите списък с най честите разходи, които повечето бизнеси трябва да плащат. 

Защо трябва да съхранявате информация за своите разходи?

За да можете да приспаднете тези разходи в данъчната си декларация, Вие трябва да се уверите, че можете да докажете праведноста на тези разходи. Не можете да включвате лични разходи за облекчение на данъците си по отношение на бизнеса Ви. Водете добре поддържани досиета с Вашите разходи.

Разходи, свързани с местоположението

Всеки бизнес има нужда от място от където да оперира и в почти всички случай има някаква цена за локацията, която се избрали. Това може да са от кредит/и за сграда/и или наем на офис, апартамент и прочие.

  • Кредит за сграда: Ако притежавате сграда и изплащате кредит по нея, част от лихвата по кредита може да бъде намалена. Самата сграда е актив с намаляща стойност
  • Наем на сграда: Ако наемате сграда или публично място за своят бизнес, таксите свързани с наема могат да се приспаднат.
  • Бизнес от дома: Ако бизнесът ви се намира у дома, също можете да приспаднете част от домашните разходи, базирани на мястото което се използва често или постоянно за бизнес целите ви. Ако имате малко офис пространство у дома, можете чрез проста сметка да приведете разходите на мястото във вашата данъчна декларация.

Битови сметки

Ако наемате или притежавате помещение/офис, вашият бизнес трябва да изплаща битови сметки: ток, газ, вода и други услуги като такса смет. Понякога някои от тези разходи може да са включени в наема.

Не забравяйте сметките за телефонни разховори и таксите за интернет.

За бизнес от дома, тези разходи са базирани на това какъв процент от него се използва за бизнес цели.

Оборудване, мебели и машини

Можете да намалите разходите като закупите офис мебели, машини и всичко необходимо, което има живот от повече от година. Това е сложен предмет на всеки бизнес и Ви препоръчваме да се обърнете към професионалист в тази сфера. Засега е добре да водите записки за нещата, които купувате, включително и разходите за обучения.

Разходи за транспорт и автомобили

Ако закупите автомобил или товарен камион за Вашия бизнес, сумата за закупуване също подлежи на облекчения. За да подлежи на облекчение, превозното средство трябва да се използва за служебни цели при определено време. Пазете подробни записки за маршрути, часове, водачи и други поради деликатноста на този вид разход.

Други услуги и разходи за потдръжка

Други услуги, които бизнесът се налага да използва, са свързани главно с дейности като почистване, професионални услуги или интернет поддръжка.

Застраховки

Всеки бизнес се нуждае от няколко вида застраховки. Например ще са Ви нужни застраховка за имотите/живот/отговорност, за да се покрият непредвидини инциденти (пожар или вандализъм например). Допълнително може да се наложи да плащате за специализирана застраховка като такава против човешка грешка или застраховки за оборудването ви.

Заплати

Ще се наложи да плащате на служителите. Поради спецификата на трудовите възнаграждения, свързани с това, може да се наложи да се обърнете към комания, която да ви помогне с разрешаването на този проблем. Всяка длъжност и професия имат характерни законови изисквания за заемане и условия на работа. Посъветвайте се със специалисти, защото трябва да покриете разходи за заплати и осигуровки на своите служители на ежемесечна база.

Офис оборудване и други разходи

Всеки месец най-вероятно ще се наложи да заменяте част от офис оборудването, включително и специализираните материали, от които се нуждае биснесът Ви. Може да се наложи да складирате част от инвентара ако имате прекалено много от него.

Маркетингови такси

Включете в месечни разходи за маркетинг и реклама на бизнеса в социалните мрежи, както и други дейности по популяризирането, реклами във вестници, билбордове и онлайн реклами.

Допълнителни разходи

Не забравяйте да включите част и за допълнителни разходи в своят бюджет. Никога не знаете какво ще изскочи и какви средства ще са ви нужни, за да платите за тези непредвидени разходи. По-добре бъдете подготвени

Имате въпрос по конкретен разход за Вашия бизнес? Включете се в проекта и получете професионално консултиране от нашите експерти!