Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.

Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на Закона за насърчаване на заетостта в сектора на предприемачеството.

Целевата група за подпомагане се разделя на два вида потенциални кандидати:

 1.  Безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” към Агенция по заетостта с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.
 2. Лица, които са сключили договор по Закона за насърчаване на заетостта с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за започване на стопанска дейност за производство на стоки и /или услуги самостоятелно или с други лица.

Всяко лице от целевата група, попадащо в една от хипотезите, има правото на субсидиране под формата на еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.

В допълнение законодателството дава възможност за получаване на допълнителна сума в размер на 2 240 лв. при условие, че чрез реализирането на бизнес инициативата се осигурява заетост на друдо безработно лице без право на парично обезщетение за безработица. 

Лицата, които кандидатстват за субсидиране, могат да получат средства с цел квалификация по предмета на стопанската дейност на особрения бизнес проект на стойност до 1 000 лв.

За оптимално улеснение на кандидат-предприемачите разходите за ползвани външни консултантски услуги могат да бъдат възстановени от дирекцията.

Каква е процедурата за субсидиране на бизнес проект?

Безработните лица по преминават през следните стъпки:

 • подават заявление с приложен бизнеспроект за самостоятелната стопанска дейност;
 • в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнеспроекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнеспроекта сключват договор с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за предоставяне на еднократна парична сума;
 • в срока на договора от Закона за насърчаване на заетостта подават заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с Дирекцция “Бюро по труда” по реда на ЗНЗ.

Какво включва един бизнес проект?

Основният критерий за един бизнес проект е яснотата му. Бизнес планът трябва да притежава пълнота на идеята, в т.ч. да са упоменати предметът на дейност, целите, които лицето иска да постигне чрез реализирането на бизнес идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които да разчита.

Препоръчително е да бъдат включени срокове и количествени показатели за постигането им, ако е приложимо за проекта.

Важно е да бъде дадено добро описание на продукта/услугата, състоянието на отрасъла, анализ на основните клиенти и конкуренти. Това включва икономическата обосновка в съответния сектор, очаквания за разкриване на нови работни места, прогноза за устойчивост на бизнеса и ресурсната му обезпеченост.

Предишният опит на кандидата е важно да бъде описан и  свързан с дейността, посочена в бизнес проекта, както и квалификация и какъв е кадровият потенциал на кандидатите.

Оценката зависи до каква степен е реалистично изпълнението на заложените цели и вложена ли е иновативност в реализирането на проекта. За целта е необходимо да бъде включено пазарно проучване и да се даде аргументация на набелязаните мерки и действия за осъществяване на проекта.

В допълнение може да бъде включена хипотезата каква е възможността за развитие на бизнес от проекта – т.н. бизнес потенциал, както и как подходящото образование или обучение на кандидата ще допринесат за постигането на заложените цели.

Възползвайте се от възможността да стартирате собствен бизнес на начален капитал, осигурен под формата на субсидия за безработни лица с право на обезщетение. Започнете самостоятелна стопанска дейност, която да развиете с помощта на целевото финансиране на предприемачески идеи от българското законодателство.

Можете да разчитате на нашата подкрепа за безплатно консултиране по Ваша бизнес инициатива, както и за насоки за изготвяне на бизнес план, процедура по кандидатстване и изпълнение на договора към Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта.

Свържете се с нас сега!

 

15 + 14 =

Модели за генериране на приход

Модели за генериране на приход

Без значение колко добър е Вашият продукт или услуга, те ще имат полза за Вас едва когато достигнат до ръцете на Вашите потребители.

Но веднъж като имате готов продукт, продажбата трябва да е лесна, нали? Не съвсем. Име безброй фактори който трябва да вземете в предвид, преди да предложите вашият продукт на пазара като индустрията, към която вашият продукт се е насочил, дали продавате уеб-базиран продукт или физически продукт и много други. Точно поради тази причина сме приготвили за вас подробно ръководство за най-често използваните начини за генериране на прихид за вашия прохождащ бизнес, заедно с предимствата и недостатъците на всеки един от тях и се надяваме това да ви помогне да изберете най – добрият модел за Вашия бизнес.

Видове модели за генериране на приход

Съществуват много и различни начини за генериране на приход, така че този списък няма как да обхване всички тях, особенно защото много от тях се назовават по различен начин в началния си етап. Но по-долу ще научите за някои от най-популярните и ефективни модели използвани от компании с различен размер.

 • Рекламен модел

Рекламният модел внедрява в себе си изработката на реклами за специфичен уебсаит, приложение или друг продукт и поставянето им на стратегическо място с голям поток от хора, който минават през този сайт. 

 1. Предимства: Приходът от реклами е един от най-простите начини да наложите приходен модел, поради което толкова много компании се възползват от рекламите като такъв
 2. Недостатъци: За да генерирате достатъчен приход за да поддържате Вашия бизнес, ще се наложи да привлечете милиони потребители. Допълнително, повечето хора намират рекламите за досадни което може да доведе до нисък трафик, което от своя страна да доведе до ниски приходи.
 • Афилиейт модел

Друг популярен уеб-базиран модел е афилиейтът, който действа като промотирате линкове за релевантни продукти, събирайки такса от продажбата на тези продукти. Този модел действа и като допълнение към рекламният модел.

 1. Предимства: Едно от най-големите предимства да използвате афилиейт модела е че той като цяло носи по-големи приходи от рекламния модел.
 2. Недостатъци: Ако използвате афилиейт модела при започването на Вашия бизнес, помнете, че потенциалният доход е пряко свързан с големината на индустрията, към която са насочени продуктите, които продавате.
 • Абонаментен модел

Абонаментият модел вплита в себе си идеята да предлагата на вашите клиенти продукт или услуга, за която те могат да плащат за дълъг период от време. Обикновенно тези модели са на принципа месец за месец или година за година.

 1. Предимства: Ако компанията ви е достатъчно развита, този модел може да генерира постояннен поток от приходи на регулярна база и осигурява относителна предвидимост.
 2. Недостатъци: Понеже този модел разчита на това да имате голяма база от клиенти, особенно важно е да поддържате високия им брой.
 • Директни продажби

Съществуват 2 вида директни продажби: вътрешни продажби, в които някой ви се обажда за да заяви поръчка, или външни продажби, коио са лице в лице.

 1. Предимства: Моделът на директната продажба работи много добре за създаване на връзки и комплексни продажбени цикли, които включват няколко купувачи и инфлуенсъри.
 2. Недостатъци: Не прилагайте този модел, ако продуктът ви се съревновава с този на ваш партньор, като това ще помогне на тях, а не на вас.
 • Продажби на дребно

Тази стратегия се състои от това да си отворите традиционен магазин и да предлагате физически стоки на вашите клиенти. Вземете под внимание, че за този модел ще ви трябва помещение със склад, за което ще трябва да заплатите наем или немалка сума за придобиването му.

 1. Предимства: Продажбите на дребно са добър начин да предлагате отстъпки и комплиментни стоки на вече съществуващи клиенти, за да популяризирате своята марка.
 2. Недостатъци: Продажбите на дребно не са добра стратегия за ранните етапи на една компания, която предлага дигитални продукти като софтуери или програми.
 • Продуктът е безплатен, но услугата не е

Подходът е сравнително уникален в сравнение с останалите с това, че предлагате продукт безплатно но задълавате клиенти да си платят за инсталация, персонализация, тренировки и други услуги.

 1. Предимства: Този модел е страхотен за изграждане на доверие между Вас и Вашите клиенти и за популяризиране на вашата марка, поради това, че всяка компания, която предлага нещо безплатно, е гарантирано да има голям отзвук.
 2. Недостатъци: Помнете, прилагайки този модел означава, че вие водите бизнес в сферата на услугите като продуктът ви се явява част от макретинговата цена. Също този модел не винаги е най-добрият вариант за надграждане на Вашата компания в перспектива. Следете изкъсо приходите и разходите си и правете промени в процеса на работа.
 • Freemium модел

Freemium моделът е такъв, че основната услуга, предлагана от компанията е безплатна, но клиентите ще трябва да платят такса, за да получат допълнителни функции и т.н. Една от най-големите компании използваща този модел е Linkedin, най-популярната бизнес/социална медийна платформа.

 1. Предимства: Приличащ на предишният модел, freemium моделът предлага нещо безплатно на Вашите клиенти, което е добър начин да добият представа за Вашият продукт или услуга като едновременно ги подтиквате да платят за нещо повече на по-късен етап.
 2. Недостатъци: Този модел изисква голяма инвестиция на време и пари, за да достигнете до вашата аудитория, и дори още повече за да конвертирате безплатните потребители в платежни такива.

Обобщение

Направете своето проучване и отделете нужното време, за да изберете модела, който най-добре пасва на вашите нужди в началние етап на бизнеса ви. Вече избрали модел, особенно в самото начало, ще Ви бъде изключително трудно да го смените с друг. Както казахме преди, този пост не покрива всички начини за генериране на приход, но изведохме най-популярните, а Вие трябва да сте добили достатъчна представа, за да си помогнете с избора на модел и да изстреляте Вашата компания при най-големите.

Как да разработите бизнес модел, който работи?

Как да разработите бизнес модел, който работи?

Използвайте тези шест съвета, за да създадете финансовата част на бизнес плана, който ще издигне компанията над земята.

Каква е първата стъпка в намирането на начина, по който да изпълните вашата голяма идея? Създаване на работещ модел за вашия бизнес.

Всички сме промили мозъците си , че най-добрият начин да направим това е да седнем зад бюрото си и да напишем дълъг подробен бизнес план. Вие знаете : започва с фантастична корица и заявяване на вашата мисия, след това описвате вашия екип, пазар, продукт, конкуренция и т.н.

Повечето предприемачи прекарват много време и ресурси в изготвянето на своя план. Твърде често получават обратна връзка от всички грешни хора. Техните приятели и семейство искат да ги подкрепят, но те казват на предприемачите само това, което искат да чуят – че са измислили следващия Google или Apple или Tesla (имайте предвид, че никой от тези отзиви не идва от клиенти) , По времето, когато предприемачът стигне до последния раздел от бизнес плана – финансите – той напълно е продал идеята. Понякога финансовата секция остава недовършена или изцяло отпаднала, когато бизнесът е стартиран.

И защо не? Ние сме страстни. Ние сме ангажирани. Знаем, че не можем да се провалим. И така, какво чакаме? Да тръгваме!

Ето проблема: повечето предприемачи променят своя бизнес модел шест пъти, когато работят по финансовата част на плановете си. Докато се занимават с цифрите, те идентифицират ключови разлики по отношение на приходите и разходите. Те получават по-дълбоко разбиране за това какво ще е необходимо, за да се прекъсне дори и как да се постигне свободен паричен поток. В резултат на това те създават по-добре информирани стратегии за постигане на желаните финансови резултати. 

Най-важната част от първоначалния процес на бизнес планиране и този, който хората най-често пренебрегват, е да накарате вашите цифри да разкажат история, която има смисъл за вас и вашите инвеститори. Ако започнете в началото на плана само за да научите, че предположенията ви за бизнеса не си увеличават, след като стигнете до края, сте загубили ценно време и пари.

 

Независимо дали сте в режим на стартиране или растеж или преминете към следващия етап от бизнеса си, грешките могат да бъдат скъпи, затова ви препоръчвамe:

Започнете първо с последната страница

След като разберете какво искате да изградите, пазара, целевите си клиенти, бизнес възможностите и продукта, разбирате точно числата и създавате проста електронна таблица от една страница, която ясно идентифицира паричните потоци. По принцип бизнес планове могат да се пишат отпред-назад. След като числата разкажат историята, която искате, останалата част от плана ще се напише сама.

Не чакайте

Не правете този процес по-труден, отколкото трябва да бъде. Ограничете модела си на една страница. Създайте най-простата, най-основна електронна таблица, която можете да идентифицирате доходите, разходите, разбивка, паричния поток и капитала, необходим за постигане на вашия резултат. Използвайте консервативни предположения и не разчитайте на най-добрите сценарии.

Излезте от офиса

Във всички случаи най-важният елемент от бизнес планирането е графикът – задайте конкретни срокове, за да прегледате напредъка си по поставените цели. Това е просто като „третия четвъртък на всеки месец“, да цитирам един очевиден пример.

По-конкретно,  време е да прегледате напредъка си по отношение на важните етапи и да сравните вашите факти с вашите финансови прогнози. Истинският бизнес план е винаги погрешен – следователно редовното преразглеждане и ревизии – и никога не е правено, защото процесът на преразглеждане и преразглеждане е жизненоважен.

Бъдете внимателни кого слушате

Когато имаме идея, в която страстно вярваме, ние сме убедителни. Лесно е за нашето семейство и приятели да ни кажат, че имаме победител, защото искат да бъдат подкрепящи. Но когато моделирате бизнеса си, хората, чиято обратна връзка има най-голямо значение, са настоящи и потенциални клиенти. Чуйте какво имат да кажат и да приложите това, което научите в своя модел. Нека тяхната обратна връзка, а не вашият ентусиазъм, определя вашите прогнози.

Не пренебрегвайте отрицателна обратна връзка

Понякога може да е трудно да се приеме отрицателната обратна връзка в конструктивен смисъл, защото сме толкова близо до нашите проекти и имаме толкова планирано. Започваме да отхвърляме и отклоняваме обратната връзка, която не е в съответствие с това, в което вярваме. Но честната, образована обратна връзка е като злато – използвайте я, за да отворите съзнанието си и да зададете трудни въпроси за вашите предположения. Трябва да сте обсебено-ангажирани да питате какво можете да научите от тази обратна връзка и как можете да я приложите.

Това е особено важно за хората, които навлизат на нови пазари, където нямат предишен опит. Получаването на отзиви от други хора, които са живели в пространството, ще добавят към вашата перспектива. Понякога ще научите, че има неща, които не знаете като новодошъл, които биха повлияли значително на финансовите Ви резултати. Всъщност това е вярно през целия живот на вашия бизнес. Предприемачите, които са построили най-успешните и процъфтяващи предприятия, са обсебени от непрекъсната обратна връзка от пазара и адаптиране на бизнеса си към развиващите се пазарни нужди.

Бъдете отворени към това, което ви казват числата

Най-лошото, което можете да направите, е да се опитате да манипулирате модел, който да отговаря на вашите предположения. Трябва да се доближите до финансовия си модел с напълно отворен ум. Съзнавайте, че вероятно ще ви отнеме повече време, отколкото първоначално сте помислили да стигнете до пазара ,да  генерирате приходи, да създавате печалби и да натрупвате паричния поток, от който се нуждаете, за да оперирате и да инвестирате допълнително в бизнеса. Като сте отворени, ще можете да правите различия, да ги прилагате към бизнеса си и да се поставите на пътя към успеха.

Трябва да сте наясно къде искате да отидете и да приложите прост и приспособим план, който да ви помогне да стигнете до там. Колкото по-ясна е визията ви, толкова по-лесно ще бъде да подкрепите план, който да ви помогне да стигнете до там. Да бъдете обсебени от обратната връзка с клиентите, което дава възможност да нагласите стратегията по начин, който се развива с пазара и помага да ви държи на върха на конкуренцията.