Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.

Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на Закона за насърчаване на заетостта в сектора на предприемачеството.

Целевата група за подпомагане се разделя на два вида потенциални кандидати:

  1.  Безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” към Агенция по заетостта с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект  за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.
  2. Лица, които са сключили договор по Закона за насърчаване на заетостта с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за започване на стопанска дейност за производство на стоки и /или услуги самостоятелно или с други лица.

Всяко лице от целевата група, попадащо в една от хипотезите, има правото на субсидиране под формата на еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.

В допълнение законодателството дава възможност за получаване на допълнителна сума в размер на 2 240 лв. при условие, че чрез реализирането на бизнес инициативата се осигурява заетост на друдо безработно лице без право на парично обезщетение за безработица. 

Лицата, които кандидатстват за субсидиране, могат да получат средства с цел квалификация по предмета на стопанската дейност на особрения бизнес проект на стойност до 1 000 лв.

За оптимално улеснение на кандидат-предприемачите разходите за ползвани външни консултантски услуги могат да бъдат възстановени от дирекцията.

Каква е процедурата за субсидиране на бизнес проект?

Безработните лица по преминават през следните стъпки:

  • подават заявление с приложен бизнеспроект за самостоятелната стопанска дейност;
  • в едномесечен срок от подаване на заявлението и бизнеспроекта, въз основа на предложението на комисията за одобрение на бизнеспроекта сключват договор с Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта за предоставяне на еднократна парична сума;
  • в срока на договора от Закона за насърчаване на заетостта подават заявление с изискуемите документи за сключване на анекс с Дирекцция “Бюро по труда” по реда на ЗНЗ.

Какво включва един бизнес проект?

Основният критерий за един бизнес проект е яснотата му. Бизнес планът трябва да притежава пълнота на идеята, в т.ч. да са упоменати предметът на дейност, целите, които лицето иска да постигне чрез реализирането на бизнес идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които да разчита.

Препоръчително е да бъдат включени срокове и количествени показатели за постигането им, ако е приложимо за проекта.

Важно е да бъде дадено добро описание на продукта/услугата, състоянието на отрасъла, анализ на основните клиенти и конкуренти. Това включва икономическата обосновка в съответния сектор, очаквания за разкриване на нови работни места, прогноза за устойчивост на бизнеса и ресурсната му обезпеченост.

Предишният опит на кандидата е важно да бъде описан и  свързан с дейността, посочена в бизнес проекта, както и квалификация и какъв е кадровият потенциал на кандидатите.

Оценката зависи до каква степен е реалистично изпълнението на заложените цели и вложена ли е иновативност в реализирането на проекта. За целта е необходимо да бъде включено пазарно проучване и да се даде аргументация на набелязаните мерки и действия за осъществяване на проекта.

В допълнение може да бъде включена хипотезата каква е възможността за развитие на бизнес от проекта – т.н. бизнес потенциал, както и как подходящото образование или обучение на кандидата ще допринесат за постигането на заложените цели.

Възползвайте се от възможността да стартирате собствен бизнес на начален капитал, осигурен под формата на субсидия за безработни лица с право на обезщетение. Започнете самостоятелна стопанска дейност, която да развиете с помощта на целевото финансиране на предприемачески идеи от българското законодателство.

Можете да разчитате на нашата подкрепа за безплатно консултиране по Ваша бизнес инициатива, както и за насоки за изготвяне на бизнес план, процедура по кандидатстване и изпълнение на договора към Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта.

Свържете се с нас сега!

 

1 + 10 =

5 причини да стартирате своя бизнес сега

5 причини да стартирате своя бизнес сега

Започването на малък бизнес е голяма крачка за всеки – най-вероятно ще се наложи да напуснете зоната си на комфорт и предсказуемостта на постоянната си работа за нещо доста по несигурно.

Успехът на Вашия бизнес ще изисква много планиране, достатъчно начален капитал, за да може да се издържа през стартиращия период, и може би малко късмет. Има няколко ключови причини, поради които много хора решават да предприемат това начинание и да започнат своя малък бизнес.

Потенциалната печалба

Когато започнете своя бизнес, имате възможността да спечелите толкова, колкото ви позволяват вашите способности и успеха или неуспеха на вашия бизнес. Това се различава от работата за компания, където приходът ви е ограничен от заплатата или от преценката на вашите работодатели.

Преследвате страстта си

Започването на вашия собствен бизнес ви позволява да изкарвате прехраната си като преследвате нещо, за което силно копнеете. Можете да имате специален талант – например да пишете, да свирите или да поправяте автомобили, на което сте се наслаждавали досега като хоби. Като превърнете това хоби в свой бизнес, удовлетворението от него и радоста от работният ви живот ще ви направи по-щастливи.

Имате добра идея 

Може би имате идея за продукт или услуга, от които има нужда на специфичен пазар. Като превърнете своята идея в бизнес, може да сте първите, които биха отговорили на  тази необходимост, което може да доведе до голяма печалба. Вашата печалба може да нарасне още като разпространявате вашата идея или като създадете нов бизнес модел.

Нов начин на живот

Започването на собствен бизнес е добър вариант за онези, на които им е омръзнало от начина на работа “от 9 до 5” и биха променили това, за да започнат да водят по-гъвкав начин на живот. В зависимост от избора ви на бизнес, вие може да имате възможността за гъвкаво работно време, което от  друга страна ще ви позволи да прекарвате повече време със семейството и приятелите си. Собственият бизнес е атрактивен вариант за тези, които харесват сами да взимат решения, без някой друг да ги напътства.

Личен избор

Разваботването на собствен бизнес ви позволява да бъдете по-креативни и да изразявате себе си. Не сте ограничени от това да спазвате установен начин на работа, а и вие можете да променяте работните процеси, ако желаете. Вие ще имате възможноста да създавате продукти или услуги, които да срещат нуждите на вашите клиенти.

Идеи за стартиране на бизнес с по-малко от 50 лева

Идеи за стартиране на бизнес с по-малко от 50 лева

Който и да е измислил фразата „Трябва да харчите пари, за да печелите пари“, вероятно е имал предвид повече от 50 лева. И все пак в днешния бизнес свят е напълно възможно да започнете собствена компания с малко помощ и да успеете!

 Можете да започнете следните видове бизнес за по-малко от 50 лева инвестиция. Затова прочистете съзнанието си, отворете ума си и се потопете в предприемачеството, без да се удавите в дълг.

Грижа за домашни любимци

Станете платен “стопанин” на домашни любимци – разхождайте кучета, заведете ги на ветеринар или грууминг с инвестиция от 0 лв., осигурете услуги за надомна грижа за кучета, котки и всякакви домашни животни, които имат нужда от грижа.

Грижи за домакинствата

Повечето хора се нуждаят от надеждна, доверена домашна/ен помощница/ик под една или друга форма. Започнете да предлагате услуги като почистване на домовете или офисите, подреждане на вещи, поддръжка на стайни растения.

Гледане на деца

Много семейства или самотни родители имат нужда от подкрепа – дали при организацията на отглеждането на едно дете, или при вземането от детска градина/училище. Помощта, която можете да им укажете, е търсена услуга, за която е необходимо да имате умения за работа с деца и да работите отговорно.

Блогърство

Създайте свой собствен уебсайт, като използвате безплатна услуга като Wix или WordPress и започнете да създавате оригинално съдържание, което светът да вижда. След това използвайте онлайн услуги, които могат да ви помогнат да популяризирате блога си чрез социални медии и други възможности. ClickBank.com е пример. След като сте спечелили популярност, някои от тези услуги дори ще ви позволят да използвате парите, които правите от комисионни, за да подпомогнете популяризирането на други хора.

Директни продажби

Изпробването на директни продажби може да струва малка сума в зависимост от компанията. Avon и Oriflame са едни от най-известните компании в този сектор. Първоначалната такса обикновено включва членство, обучение, маркетингови инструменти и мостри. След това трябва да търсите клиенти, на които да промотирате и продавате артикулите на съответната компания, а Вие да печелите процент от продажбите.

Продажба на антикварни книги

Продайте книги, които държите в къщата си и отдавна сте прочели. След като започнете да печелите пари, можете да си купите по-скъпи употребявани книги и да ги продавате за още повече пари. Много хора се интересуват от определени издания или поредици – търсете такива уникати, за да предлагате и по-висока цена на употребяваните книги.

Шофьорски услуги от типа на Uber

Безплатно е да се регистрирате за шофьора през Uber или друга подобна компания. Трябва Ви единствено автомобил, с който да осъществявате услугата. Преди да навлезете в този бизнес е необходимо да се запознаете с нормативните изисквания на региона, в който живеете и да проверите дали тази услуга е достъпна за предлагане без съответен лиценз.

Консултиране

Ако има нещо, за което знаете доста малко (дизайн на уебсайт, здраве и красота, плетене и т.н.), помислете да станете консултант. Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи и може да отнеме известно време. Вие ще искате да получите всички лицензи, които са необходими, да изследвате и да избирате кои клиенти да се насочват, докато изграждате вашата мрежа, за да можете да се запознаете с подходящите хора.

Обучения

Обучавайте на място във Вашия център или офис, или пък онлайн. Много от онлайн услугите дори помагат на обучителите да намерят сами обучаеми, за да могат да разширят това, което преподават. Имате определени познания, които можете да “продадете” на своите клиенти. Направете го.

Организатор на събития

Станете професионален организатор на събития с помощта на своите контакти или социалните медии. Организирайте няколко събития за рожден ден на свой близък, мероприятие в нечий офис, детско парти. Публикувайте в социалните мрежи и търсете своите клиенти.

Професионален гид

Предлагайте екскурзоводски услуги, разходете туристи на еднодневна обиколка из Вашия град или район, организирайте турове за цял уикенд . Освен чрез социалните мрежи, можете да търсите своите клиенти и на безплатни платформи за организиране на турове, които ще намерят вашите туристи в замяна на процент от това, което печелите.

Данъчен консултант

Много хора имат нужда от съдействие при подготовката на данъчни формуляри за подаване към различни институции. Ако Вие имате познанията и опита, можете да им помогнете с тази услуга.

Доставки на храна

Станете независим доставчик с едно от многото приложения за доставки на храна по домовете и офисите. Те ви позволяват да работите в избрани от вас часове, да си бъдете шеф и да ви плащат – всичко за по-малко от 50 лева. Обикновено е безплатно да се регистрирате. Трябва Ви автомобил, велосипед, тротинетка, мотор, или всяко превозно средство, с което ще доставяте бързо и евтино.

Управление на профили в социалните мрежи

Много от хилядолетната ни история дава разширено разбиране за социалните медийни платформи. Превърнете знанията си в пари чрез предлагане на услуги за управление на профили на компании в социални медии. Може да се изненадате какво ще платят местните фирми.

Ако искате да следвате предприемаческия си дух, но имате малко пари в брой, не се отказвайте – използвайте тези идеи, за да започнете, без да обирате банката. Можете да започнете бизнес с малко първоначална инвестиция и с малко късмет да го направите успешен. Ако Amazon.com може да започне в гараж, може и следващата ви голяма идея.