Как премина второто събитие в Бургас?

Бъдещите предприемачи – креативни, енергични и мислещи!


С изключително силен и позитивен заряд премина второто информационно събитие в град Бургас. То се състоя на 9 януари 2019 г. в Английската езикова гимназия “Гео Милев”, като приоритет на срещата беше запознаването на младежите с основни понятия и изисквания за стартиране на собствен бизнес и възможностите, от които могат да се възползват чрез проекта.

На екипа направи впечатление засиленият интерес от страна на учениците в горните класове към нормативните детайли, сроковете и ангажиментите към различните видове институции, както и конкретните въпроси в областта на електронната търговия, дигиталния маркетинг и земеделието.

Тази среща обнадежди екипа, че сред младежите има огромен потенциал за развиване на идеи в работещи бизнес организации с разнообразен характер и предмет на дейност. Участниците демонстрираха широки познания за съвременните технологии и обсъдиха различни възможности за употребата им в бъдещите им бизнес начинания. Младежите научиха за варианти на финансиране на идеите си и споделиха амбицията да развиват собствен бизнес. С удоволствие екипът отговори на въпросите на участниците по конкретни идеи и след приключването на срещата.

Екипът е благодарен за професионализма и изключителното ниво на организация на Английската езикова гимназия “Гео Милев” и очаква младежите с интерес към предприемачеството да се включат в безплатните специализирани обучения и консултациите за стартиране на собствен бизнес.