Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. 

Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и предоставянето на инструменти, ресурси или среда, за да вложат идеите си и да постигнат ефективен резултат.

Личностното развитие изисква способността за поставяне на лични цели и ноу-хау за постигането им. Именно с това се занимава предприемаческото обучение за младите хора. Заедно с това как да намерят и определят своя бизнес, те придобиват практически умения и позитивни нагласи: по-голяма информираност за обществото, изострен апетит за активна ангажираност, нови компетенции и увереност за изиграване на значима роля.

Официалните квалификации не винаги помагат на младите хора, когато става въпрос за решаване на проблеми, посрещане на предизвикателства, оценка на възможностите или поемане на риск. Дори управлението на малък проект може да бъде истинско постижение за някого, който никога преди не се е сблъсквал с такова предизвикателство. А възможностите за работа в мрежа могат да отворят очите на младите хора, които нямат широк спектър от контакти или възможност да сравняват положението си с други.

Инициатива

Чувството за инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща идеите в действие. То включва творчество, иновативност и поемане на риск, както и способност за планиране и управление на проекти за постигане на целите. Това подкрепя хората в ежедневието им у дома, в обществото и на работното място. Информира ги за контекста, в който работят, и ги прави по-подготовени да се възползват от възможностите.

Предприемачеството зависи от:

* знания, включително способността за идентифициране на възможности за лични, професионални и / или бизнес дейности;
* умения за проактивно управление на проекти (планиране, организация, водене и делегиране, анализ, комуникация, оценка и запис), представителство и договаряне и работа като личност и в екипи;
* отношение, характеризиращо се с инициативност, независимост и иновации в личния и социалния живот, както в работата, така и мотивация и решителност за постигане на целите.

Някои млади предприемачи разказват как създаването на приложение в училище, компилирането на видео профили или правенето на трансграничен филм е помогнало за развитието на креативността и иновациите, а в няколко случая придобитите умения и увереност са довели до създаването на компании или до самостоятелна заетост.

Някои проекти се фокусират върху предоставянето на нови шансове за по-младите хора с по-малко възможности, като ги включват в предприемачески дейности, където те придобиват увереност в себе си чрез неформално обучение.

Други проекти са фокусирани върху усъвършенстване на младежки работилници, изследвания на модели за социално предприемачество или изграждане на мостове с професионалисти в образованието, местните власти или бизнес общността.

Успехът може да бъде измерен от това колко успешни участници впоследствие са създадени или колко от тях са намерили работа. Но това, което се отчита още повече, е степента, в която младите хора придобиват онези способности и нагласи, които им помагат да поемат отговорност за собствения си живот, да повлияят на собственото си бъдеще и да играят активна роля като граждани на Европа.

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството като
ключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособността
и растежа.

ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите умения в стратегията „Европа 2020“. Като резултат, обучението по предприемачество сега се развива все повече и се насърчава в цяла Европа.

Насърчаването на предприемачеството е особено важно, за да бъдат посрещнати предизвикателства, свързани с тревожно високата младежка безработица в повечето държави-членки на ЕС.

Предприемачество и самостоятелна заетост са пътят на младите хора да се справят с безработицата. В този контекст се обръща специално внимание на модела на социално предприемачество, който е вграден в реалната икономика – близка до хората и до местните общности, и основно насочено с принос към общото благо на обществото.

Ангажиментът на Европейския съюз за растеж и подобряване на работни места не се състои само в повишаване на основната инфраструктура и инвестиции, насърчаване на износа или подобряване на бизнеса и заобикалящата го среда. Визията на ЕС е много по-широка и обхваща развитието на човешкия потенциал. Заради собствените и граждани, както и ако иска да остане конкурентоспособна, Европа трябва да инвестира в хора, в техните умения, в техните способност за адаптиране и в способността им да създават иновации.

Най-големите предизвикателства пред съвременното общество могат да бъдат посрещнати само когато неговите членовете развиват идеите си и подобряват представа какво е да си активен, критичен и отговорен гражданин на Европа и когато те имат възможността да правят най-добрия избор за себе си в постоянно променящия се свят.

За да се постигне това, е необходимо да се насърчават младите хора, да се инспирира духът на предприемачество от рано в живота – инициативност, отговорност, премерено поемане на риск, креативност, организация, упоритост – и да им помогнем в прехода от училище към зряла възраст.

Съществуват десетки европейски примери за пионери и техните проекти в различни програми на Европейския съюз, които подхранват развитие на такива предприемачески умения. Тях, както и идеи за стартиране на бизнес, информация за възможности за финансиране и други можете да откриете на https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en.

5 причини да стартирате своя бизнес сега

5 причини да стартирате своя бизнес сега

Започването на малък бизнес е голяма крачка за всеки – най-вероятно ще се наложи да напуснете зоната си на комфорт и предсказуемостта на постоянната си работа за нещо доста по несигурно.

Успехът на Вашия бизнес ще изисква много планиране, достатъчно начален капитал, за да може да се издържа през стартиращия период, и може би малко късмет. Има няколко ключови причини, поради които много хора решават да предприемат това начинание и да започнат своя малък бизнес.

Потенциалната печалба

Когато започнете своя бизнес, имате възможността да спечелите толкова, колкото ви позволяват вашите способности и успеха или неуспеха на вашия бизнес. Това се различава от работата за компания, където приходът ви е ограничен от заплатата или от преценката на вашите работодатели.

Преследвате страстта си

Започването на вашия собствен бизнес ви позволява да изкарвате прехраната си като преследвате нещо, за което силно копнеете. Можете да имате специален талант – например да пишете, да свирите или да поправяте автомобили, на което сте се наслаждавали досега като хоби. Като превърнете това хоби в свой бизнес, удовлетворението от него и радоста от работният ви живот ще ви направи по-щастливи.

Имате добра идея 

Може би имате идея за продукт или услуга, от които има нужда на специфичен пазар. Като превърнете своята идея в бизнес, може да сте първите, които биха отговорили на  тази необходимост, което може да доведе до голяма печалба. Вашата печалба може да нарасне още като разпространявате вашата идея или като създадете нов бизнес модел.

Нов начин на живот

Започването на собствен бизнес е добър вариант за онези, на които им е омръзнало от начина на работа “от 9 до 5” и биха променили това, за да започнат да водят по-гъвкав начин на живот. В зависимост от избора ви на бизнес, вие може да имате възможността за гъвкаво работно време, което от  друга страна ще ви позволи да прекарвате повече време със семейството и приятелите си. Собственият бизнес е атрактивен вариант за тези, които харесват сами да взимат решения, без някой друг да ги напътства.

Личен избор

Разваботването на собствен бизнес ви позволява да бъдете по-креативни и да изразявате себе си. Не сте ограничени от това да спазвате установен начин на работа, а и вие можете да променяте работните процеси, ако желаете. Вие ще имате възможноста да създавате продукти или услуги, които да срещат нуждите на вашите клиенти.

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху по-малки и специфични пазари.

Много компании казват, че се опитват да привлекат „всеки, който е заинтересован от услугата, която предлагаме“. Други се фокусират върху хората с малък бизнес по принцип. Всички тези целеви групи обаче са прекалено общи.

Определяйки конкретен пазар, Вие позволявате на Вашата компания да се съсредоточи в рекламирането на вашия продукт или услуга, където е по-вероятно да се продаде. Това е доста по-достъпен и ефективен начин да достигнете до потенциални клиенти.

Например компания за интериорен дизайн може да избере пазар на потребители на определена възраст с ориентировъчно възнаграждение в конкретен град или област. За да конкретизират своя пазар още по-детайлно, компания може да избере тези потенциални потребители, които се интересуват в обзавеждането на кухни или бани в традиционен стил.

С точно определен пазар е много по-лесно да се съсредоточите къде и колко да промотирате Вашата компания. В тази статия ще намерите някои препоръки как да определите пазара и хората, към които трябва да се насочи Вашият бизнес.

Кои са настоящите Ви клиенти?

Кои са клиенти Ви сега и защо пазаруват от вас? Търсете за сходни интереси и характеристики. Кои Ви осигуряват повече приходи? Много е вероятно и други хора като тях да имат полза от Вашия продукт/услуга.

Вгледайте се в конкуренцията

Какви хора се стреми да привлече конкуренцията? Какви са сегашните им клиенти? Не се целете към същия пазар. Можете да намерите по-малък, който може би пропускате.

Анализирайте Вашия продукт/услуга

Направете списък с всички особености на вашия продукт или услуга – до всяка подробност с всичките ползи. Например, графичен дизайнер предлага висококачествена дизайнерска услуга. Ползата от това е професионално изображение. То ще привлече повече клиенти, защото ще им остави впечатление на висококачествена и заслужаваща доверие компания. Така ползите от дизайна е привличането на клиенти и увеличаване на печалбите.

След като направите списъка, направете един и за хората, които ще имат нужда от подобен продукт/услуга. Например, графичен дизайнер може да избере бизнес, който се интересува от оформянето на визия, корпоративна идентичност, рекламни материали. Въпреки, че това е много общо казано, Вие ще имате отправна точка.

Определете демографските характеристики

Проучете не само кой има нужда от вашия продукт или услуга, но и кой е най–вероятно да го закупи. Помислете за следните неща:

 • Години
 • Локация
 • Пол
 • Доход
 • Образование
 • Семейното положение
 • Работно място
 • Етнически произход

Помислете и за психологията

Психологичните фактори са персоналните характеристики на човек, включващи:

 • Характер
 • Отношение
 • Ценности
 • Хобита
 • Стил на живот

Проучете как Вашият продукт или услуга ще се впишат в стила на живот на Вашата целева аудитория. Кога и къде Вашите клиенти ще използват въпросния продукт. Какви черти са най–атрактивни за Вашите клиенти? Каква медиа използват Вашите клиенти за да добият търсената от тях информация? Четат ли вестници, търсят ли онлайн, или посещават определени събития?

Оценете вашето решение

Веднъж избрали даден пазар, трябва да се уверите, че вземате под внимание следните въпроси:

 • Има ли достатъчно хора които влизат в тези категории?
 • Дали ще имат полза от моят продулкт или услуга? Ще намерят ли някаква изгода от него?
 • Осъзнавам ли какво подбужда клиентите ми да вземат решения?
 • Могат ли да си позволят моя продукт или услуга?

Не фрагментирайте вашия целеви пазар прекалено. Помнете, Вие винаги може да насочите своя продукт или услуга към още един или нов пазар. Обърнете внимание и дали рекламното Ви съобщение трябва да е различно за всеки индивидуален пазар. Ако можете да достигнете няколко пазара ефективно, без да променяте Вашето съобщение, това може да означава че сте разредили целевия си пазар прекалено много. Също така вземете под внимание, че ако само 50 души влизат във Вашите критерии, може би ще е добре да преразгледате целите си. Вие трябва да намерите перфектния баланс.

Може би се питате „ Къде да намеря цялата тази информация?“. Опитайте да потърсите онлайн проучвания на Вашата целева аудитория. Потърсете статии в списания и блогове, в които има информация за Вашите потенциални клиенти.  Вашите настоящи клиенти могат да Ви дадат добра оценка за Вашият продукт или услуга.

Да определите целевият си пазар е трудната част. Веднъж като знаете към какви хора да се стремите, е много по лесно да изберете медиа, към която да се насочите за да достигне вашата реклама до тези хора. Вместо да изпращате писма до всеки един във Вашият регион, можете да изпратите само на тези, които попадат във вашите критерии. Спестете пари и намерете по добър начин да ги инвестирате като подберете вашата целева аудитория.

Имате нужда от съдействие, за да конкретизирате Вашия целеви пазар?

Свържете се с нас и запишете своя час за консултация относно Вашата идея и начините да я развиете в успешен бизнес. Очакваме Ви!

Модели за генериране на приход

Модели за генериране на приход

Без значение колко добър е Вашият продукт или услуга, те ще имат полза за Вас едва когато достигнат до ръцете на Вашите потребители.

Но веднъж като имате готов продукт, продажбата трябва да е лесна, нали? Не съвсем. Име безброй фактори който трябва да вземете в предвид, преди да предложите вашият продукт на пазара като индустрията, към която вашият продукт се е насочил, дали продавате уеб-базиран продукт или физически продукт и много други. Точно поради тази причина сме приготвили за вас подробно ръководство за най-често използваните начини за генериране на прихид за вашия прохождащ бизнес, заедно с предимствата и недостатъците на всеки един от тях и се надяваме това да ви помогне да изберете най – добрият модел за Вашия бизнес.

Видове модели за генериране на приход

Съществуват много и различни начини за генериране на приход, така че този списък няма как да обхване всички тях, особенно защото много от тях се назовават по различен начин в началния си етап. Но по-долу ще научите за някои от най-популярните и ефективни модели използвани от компании с различен размер.

 • Рекламен модел

Рекламният модел внедрява в себе си изработката на реклами за специфичен уебсаит, приложение или друг продукт и поставянето им на стратегическо място с голям поток от хора, който минават през този сайт. 

 1. Предимства: Приходът от реклами е един от най-простите начини да наложите приходен модел, поради което толкова много компании се възползват от рекламите като такъв
 2. Недостатъци: За да генерирате достатъчен приход за да поддържате Вашия бизнес, ще се наложи да привлечете милиони потребители. Допълнително, повечето хора намират рекламите за досадни което може да доведе до нисък трафик, което от своя страна да доведе до ниски приходи.
 • Афилиейт модел

Друг популярен уеб-базиран модел е афилиейтът, който действа като промотирате линкове за релевантни продукти, събирайки такса от продажбата на тези продукти. Този модел действа и като допълнение към рекламният модел.

 1. Предимства: Едно от най-големите предимства да използвате афилиейт модела е че той като цяло носи по-големи приходи от рекламния модел.
 2. Недостатъци: Ако използвате афилиейт модела при започването на Вашия бизнес, помнете, че потенциалният доход е пряко свързан с големината на индустрията, към която са насочени продуктите, които продавате.
 • Абонаментен модел

Абонаментият модел вплита в себе си идеята да предлагата на вашите клиенти продукт или услуга, за която те могат да плащат за дълъг период от време. Обикновенно тези модели са на принципа месец за месец или година за година.

 1. Предимства: Ако компанията ви е достатъчно развита, този модел може да генерира постояннен поток от приходи на регулярна база и осигурява относителна предвидимост.
 2. Недостатъци: Понеже този модел разчита на това да имате голяма база от клиенти, особенно важно е да поддържате високия им брой.
 • Директни продажби

Съществуват 2 вида директни продажби: вътрешни продажби, в които някой ви се обажда за да заяви поръчка, или външни продажби, коио са лице в лице.

 1. Предимства: Моделът на директната продажба работи много добре за създаване на връзки и комплексни продажбени цикли, които включват няколко купувачи и инфлуенсъри.
 2. Недостатъци: Не прилагайте този модел, ако продуктът ви се съревновава с този на ваш партньор, като това ще помогне на тях, а не на вас.
 • Продажби на дребно

Тази стратегия се състои от това да си отворите традиционен магазин и да предлагате физически стоки на вашите клиенти. Вземете под внимание, че за този модел ще ви трябва помещение със склад, за което ще трябва да заплатите наем или немалка сума за придобиването му.

 1. Предимства: Продажбите на дребно са добър начин да предлагате отстъпки и комплиментни стоки на вече съществуващи клиенти, за да популяризирате своята марка.
 2. Недостатъци: Продажбите на дребно не са добра стратегия за ранните етапи на една компания, която предлага дигитални продукти като софтуери или програми.
 • Продуктът е безплатен, но услугата не е

Подходът е сравнително уникален в сравнение с останалите с това, че предлагате продукт безплатно но задълавате клиенти да си платят за инсталация, персонализация, тренировки и други услуги.

 1. Предимства: Този модел е страхотен за изграждане на доверие между Вас и Вашите клиенти и за популяризиране на вашата марка, поради това, че всяка компания, която предлага нещо безплатно, е гарантирано да има голям отзвук.
 2. Недостатъци: Помнете, прилагайки този модел означава, че вие водите бизнес в сферата на услугите като продуктът ви се явява част от макретинговата цена. Също този модел не винаги е най-добрият вариант за надграждане на Вашата компания в перспектива. Следете изкъсо приходите и разходите си и правете промени в процеса на работа.
 • Freemium модел

Freemium моделът е такъв, че основната услуга, предлагана от компанията е безплатна, но клиентите ще трябва да платят такса, за да получат допълнителни функции и т.н. Една от най-големите компании използваща този модел е Linkedin, най-популярната бизнес/социална медийна платформа.

 1. Предимства: Приличащ на предишният модел, freemium моделът предлага нещо безплатно на Вашите клиенти, което е добър начин да добият представа за Вашият продукт или услуга като едновременно ги подтиквате да платят за нещо повече на по-късен етап.
 2. Недостатъци: Този модел изисква голяма инвестиция на време и пари, за да достигнете до вашата аудитория, и дори още повече за да конвертирате безплатните потребители в платежни такива.

Обобщение

Направете своето проучване и отделете нужното време, за да изберете модела, който най-добре пасва на вашите нужди в началние етап на бизнеса ви. Вече избрали модел, особенно в самото начало, ще Ви бъде изключително трудно да го смените с друг. Както казахме преди, този пост не покрива всички начини за генериране на приход, но изведохме най-популярните, а Вие трябва да сте добили достатъчна представа, за да си помогнете с избора на модел и да изстреляте Вашата компания при най-големите.

Месечни разходи при планирането на бюджет

Месечни разходи при планирането на бюджет

Започвате своя бизнес?

Не забравяйте тези основни месечни разходи при планиране на разходите си в бюджета.

 

Защо планирането на разходите Ви в бюджета е важно?

Най – важната финансова задача за един предприемач е планирането на месечните разходи в бюджета.  Следенето на паричния приход предпазва Вашия бизнес от прекалено харчене и проблеми при разплащания впоследсвие.

Планирането на разходите има 2 функции: Да ви предпази от неочаквани разплащания и да сведе данъците ви до минимум – легално разбира се, чрез стратегии за данъчни облекчения.

Въпреки че различните бизнеси имат различни разходи, тук ще намерите списък с най честите разходи, които повечето бизнеси трябва да плащат. 

Защо трябва да съхранявате информация за своите разходи?

За да можете да приспаднете тези разходи в данъчната си декларация, Вие трябва да се уверите, че можете да докажете праведноста на тези разходи. Не можете да включвате лични разходи за облекчение на данъците си по отношение на бизнеса Ви. Водете добре поддържани досиета с Вашите разходи.

Разходи, свързани с местоположението

Всеки бизнес има нужда от място от където да оперира и в почти всички случай има някаква цена за локацията, която се избрали. Това може да са от кредит/и за сграда/и или наем на офис, апартамент и прочие.

 • Кредит за сграда: Ако притежавате сграда и изплащате кредит по нея, част от лихвата по кредита може да бъде намалена. Самата сграда е актив с намаляща стойност
 • Наем на сграда: Ако наемате сграда или публично място за своят бизнес, таксите свързани с наема могат да се приспаднат.
 • Бизнес от дома: Ако бизнесът ви се намира у дома, също можете да приспаднете част от домашните разходи, базирани на мястото което се използва често или постоянно за бизнес целите ви. Ако имате малко офис пространство у дома, можете чрез проста сметка да приведете разходите на мястото във вашата данъчна декларация.

Битови сметки

Ако наемате или притежавате помещение/офис, вашият бизнес трябва да изплаща битови сметки: ток, газ, вода и други услуги като такса смет. Понякога някои от тези разходи може да са включени в наема.

Не забравяйте сметките за телефонни разховори и таксите за интернет.

За бизнес от дома, тези разходи са базирани на това какъв процент от него се използва за бизнес цели.

Оборудване, мебели и машини

Можете да намалите разходите като закупите офис мебели, машини и всичко необходимо, което има живот от повече от година. Това е сложен предмет на всеки бизнес и Ви препоръчваме да се обърнете към професионалист в тази сфера. Засега е добре да водите записки за нещата, които купувате, включително и разходите за обучения.

Разходи за транспорт и автомобили

Ако закупите автомобил или товарен камион за Вашия бизнес, сумата за закупуване също подлежи на облекчения. За да подлежи на облекчение, превозното средство трябва да се използва за служебни цели при определено време. Пазете подробни записки за маршрути, часове, водачи и други поради деликатноста на този вид разход.

Други услуги и разходи за потдръжка

Други услуги, които бизнесът се налага да използва, са свързани главно с дейности като почистване, професионални услуги или интернет поддръжка.

Застраховки

Всеки бизнес се нуждае от няколко вида застраховки. Например ще са Ви нужни застраховка за имотите/живот/отговорност, за да се покрият непредвидини инциденти (пожар или вандализъм например). Допълнително може да се наложи да плащате за специализирана застраховка като такава против човешка грешка или застраховки за оборудването ви.

Заплати

Ще се наложи да плащате на служителите. Поради спецификата на трудовите възнаграждения, свързани с това, може да се наложи да се обърнете към комания, която да ви помогне с разрешаването на този проблем. Всяка длъжност и професия имат характерни законови изисквания за заемане и условия на работа. Посъветвайте се със специалисти, защото трябва да покриете разходи за заплати и осигуровки на своите служители на ежемесечна база.

Офис оборудване и други разходи

Всеки месец най-вероятно ще се наложи да заменяте част от офис оборудването, включително и специализираните материали, от които се нуждае биснесът Ви. Може да се наложи да складирате част от инвентара ако имате прекалено много от него.

Маркетингови такси

Включете в месечни разходи за маркетинг и реклама на бизнеса в социалните мрежи, както и други дейности по популяризирането, реклами във вестници, билбордове и онлайн реклами.

Допълнителни разходи

Не забравяйте да включите част и за допълнителни разходи в своят бюджет. Никога не знаете какво ще изскочи и какви средства ще са ви нужни, за да платите за тези непредвидени разходи. По-добре бъдете подготвени

Имате въпрос по конкретен разход за Вашия бизнес? Включете се в проекта и получете професионално консултиране от нашите експерти!