Когато повечето хора мислят за предприемачеството, те си представят само предимствата – финансова свобода, неограничени ваканции, гъвкав график, но без да обмислят процеса – дълги нощи, поредица отхвърляния и неуспехи…

Истината е, че предприемачеството е трудно. Може да отнеме години, преди да се реализира печалба и да се постигне финансов успех. Не всички могат да се заловят за него, но ако мислите да стартирате компания, първо си задайте следните въпроси:

Имате ли необходимия предприемачески дух, за да успеете? Истинското предприемачество е ежедневна работа на пълно работно време. То тества вашата ангажираност, търпение и упоритост. Това не е план за излизане от пълния работен ден или пряк път към това да сте богати. Необходимо е по-добро отношение, за да се пробие пътя през първоначалните неуспехи и непрекъснато съществуващи пречки пред управлението на бизнес. Имате ли го в себе си?

Достатъчно ли сте отдадени, за да се ангажирате изцяло?

Можете ли да виждате себе си да вършите този вид работа всеки ден до края на живота си? Да бъдеш страстен за работата си помага да се представиш в най-добра светлина и да избегнеш „прегаряне“. Въпреки това не е достатъчно просто да имаме страст. Вашата идея  жизнеспособна възможност за бизнес ли е? Направете вашите изследвания и научете за всички възможности, преди да преминете към пълно работно време като предприемач. Страстта и стратегията са най-добра и печеливша комбинация.

Имате ли необходимите средства?

Разбирането за пълните разходи за стартиране и поддържане на бизнес е от решаващо значение. Страстта е важна, но да имаш начален капитал е от жизненоважно значение! Преди да се впуснете в ново начинание, намерете пълната инвестиция, от която ще се нуждаете, за да „вдигнете“ компанията от земята. Изчислете началните си разходи – те до голяма степен ще зависят от вида на бизнеса и ще изготвят план за намаляване или увеличаване на тази сума.

Готови ли сте да се учите от другите?

Ангажиментът за ученето през целия живот е от съществено значение за успеха. На какви успешни бизнеси се възхищавате, уважавате и искате да подражавате? Кого в света на бизнеса бихте искали да срещнете и от кого да получите менторство? Направете необходимото усърдно и се свържете с други собственици, за да научите за техните неуспехи и успехи. Изградете група от бизнес ментори и вдъхновяващи предприемачи за насоки, критична оценка и творческо вдъхновение – наред с други неща. Наличието на този кръг за подкрепа също ще Ви мотивира в трудните времена.

Освен ученето от хората, непрекъснато разбиране на бизнеса Ви, Вашите конкурентни предимства, променящите се демографски особености и предпочитания на клиентите, както и как да запазите конкурентното си предимство, ще помогнат на собствениците на предприятия да останат адекватни.

Можете ли да предприемате промени и да се преориентирате  бързо?

Когато изграждате бизнес, нещата не винаги вървят по план и трябва да се съгласите с това. Например, Вашите идеални клиенти могат да получат неочаквани отзиви за Вашия продукт, което би наложило да бъдат направени някои промени . Достатъчно гъвкави ли сте да се адаптирате? Отвореност към конструктивна критика е от съществено значение за удовлетворяването на клиентите и успеха на бизнеса Ви. Желаете ли да обмислите приноса на другите и да подобрите идеите си?

Ако мислите, че имате необходимото, за да стартирате собствен бизнес и да поемете контрола върху финансовото си бъдеще, трябва да го направите. Това е възнаграждаващ поучителен опит – което прави резултата винаги печеливш, независимо от това какъв може да бъде.