Новини, събития & информация

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху...

Модели за генериране на приход

Без значение колко добър е Вашият продукт или услуга, те ще имат полза за Вас едва когато достигнат до ръцете на Вашите потребители.Но веднъж като имате готов продукт, продажбата трябва да е лесна, нали? Не съвсем. Име безброй фактори който трябва да вземете в...

Месечни разходи при планирането на бюджет

Започвате своя бизнес? Не забравяйте тези основни месечни разходи при планиране на разходите си в бюджета.   Защо планирането на разходите Ви в бюджета е важно? Най - важната финансова задача за един предприемач е планирането на месечните разходи в бюджета. ...

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприемачи

Възможност за финансиране на стартиращи дружества и социални предприемачи под формата на кредит в размер до 48 895 лв. със срок на погасяване до 10 години  Фонд на фондовете е избрал фонд мениджър за управлението на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен...

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Със свои проекти могат да кандидатстват новорегистрирани дружества, създадени от участници в проекта по „Подкрепа за предприемачество“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив...

Възможност за финансиране на предприемачи – безработни лица с право на обезщетение

Основна цел на мярката е насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Всяко безработно лице с право на обезщетение при безработица, регистрирано в Дирекция "Бюро по...

Техники, които трябва да владеете, когато започвате своя бизнес

Методите, които ще Ви помогнат при стартирането на Вашия бизнес Някога използвали ли сте техниката Pomodoro? Работите в кратки изблици на изключителна производителност, а след това направете почивка. Опитай. Стартирането на нов бизнес е едновременно вълнуващо и...

Основни стъпки при стартирането на собствен бизнес

Да се замислим за някои от най-популярните причини за започване на собствен бизнес, включително притежаването на уникална бизнес идея, проектирането на кариера, която има гъвкавостта да расте с Вас, работата за финансова независимост и инвестиране в себе си - не е...

Идеи за стартиране на бизнес с по-малко от 50 лева

Който и да е измислил фразата „Трябва да харчите пари, за да печелите пари“, вероятно е имал предвид повече от 50 лева. И все пак в днешния бизнес свят е напълно възможно да започнете собствена компания с малко помощ и да успеете! Можете да започнете следните видове...

Започват специализираните обучения по предприемачество

Стартират обученията по проекта, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)Целта на обученията е да бъдат...

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху...

Модели за генериране на приход

Без значение колко добър е Вашият продукт или услуга, те ще имат полза за Вас едва когато достигнат до ръцете на Вашите потребители.Но веднъж като имате готов продукт, продажбата трябва да е лесна, нали? Не съвсем. Име безброй фактори който трябва да вземете в...

Месечни разходи при планирането на бюджет

Започвате своя бизнес? Не забравяйте тези основни месечни разходи при планиране на разходите си в бюджета.   Защо планирането на разходите Ви в бюджета е важно? Най - важната финансова задача за един предприемач е планирането на месечните разходи в бюджета. ...

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприемачи

Възможност за финансиране на стартиращи дружества и социални предприемачи под формата на кредит в размер до 48 895 лв. със срок на погасяване до 10 години  Фонд на фондовете е избрал фонд мениджър за управлението на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен...

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Със свои проекти могат да кандидатстват новорегистрирани дружества, създадени от участници в проекта по „Подкрепа за предприемачество“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив...

Възможност за финансиране на предприемачи – безработни лица с право на обезщетение

Основна цел на мярката е насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Всяко безработно лице с право на обезщетение при безработица, регистрирано в Дирекция "Бюро по...

Вашата идея може да се превърне в успешен бизнес

Обучения & Консултации

С включването си в проекта Вие имате възможност да придобиете нови знания за предприемачеството и да получите професионално консултиране по Вашата собствена идея

Специализирани обучения

Включете се

в специализираните обучения по предприемачество, в които ще придобиете знания за основните стъпки при стартирането на бизнес.

Бизнес консултации

Посъветвайте се

относно идеята си за собствен бизнес. Получете оптимално компетентен съвет от нашите професионалисти.

Стартиране на бизнес

Регистрирайте

своето дружество и започнете реализирането на своята бизнес идея сега. Разчитайте на нашето съдействие.