Новини, събития & информация

Търсите ли кредитиране за стартиращ бизнес?

Оператвна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 подпомага стартиращи предприемачи чрез осигуряване на финансови посредници, предоставящи финансови инструментиВашият стартиращ бизнес има възможността да кандидатства за кредитиране в размер от 5 000 до 48...

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на...

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и...

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството катоключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособносттаи растежа.ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите...

5 причини да стартирате своя бизнес сега

Започването на малък бизнес е голяма крачка за всеки - най-вероятно ще се наложи да напуснете зоната си на комфорт и предсказуемостта на постоянната си работа за нещо доста по несигурно.Успехът на Вашия бизнес ще изисква много планиране, достатъчно начален капитал, за...

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху...

Модели за генериране на приход

Без значение колко добър е Вашият продукт или услуга, те ще имат полза за Вас едва когато достигнат до ръцете на Вашите потребители.Но веднъж като имате готов продукт, продажбата трябва да е лесна, нали? Не съвсем. Име безброй фактори който трябва да вземете в...

Месечни разходи при планирането на бюджет

Започвате своя бизнес? Не забравяйте тези основни месечни разходи при планиране на разходите си в бюджета.   Защо планирането на разходите Ви в бюджета е важно? Най - важната финансова задача за един предприемач е планирането на месечните разходи в бюджета. ...

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприемачи

Възможност за финансиране на стартиращи дружества и социални предприемачи под формата на кредит в размер до 48 895 лв. със срок на погасяване до 10 години  Фонд на фондовете е избрал фонд мениджър за управлението на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен...

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Със свои проекти могат да кандидатстват новорегистрирани дружества, създадени от участници в проекта по „Подкрепа за предприемачество“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив...

Търсите ли кредитиране за стартиращ бизнес?

Оператвна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 подпомага стартиращи предприемачи чрез осигуряване на финансови посредници, предоставящи финансови инструментиВашият стартиращ бизнес има възможността да кандидатства за кредитиране в размер от 5 000 до 48...

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на...

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и...

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството катоключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособносттаи растежа.ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите...

5 причини да стартирате своя бизнес сега

Започването на малък бизнес е голяма крачка за всеки - най-вероятно ще се наложи да напуснете зоната си на комфорт и предсказуемостта на постоянната си работа за нещо доста по несигурно.Успехът на Вашия бизнес ще изисква много планиране, достатъчно начален капитал, за...

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху...

Вашата идея може да се превърне в успешен бизнес

Обучения & Консултации

С включването си в проекта Вие имате възможност да придобиете нови знания за предприемачеството и да получите професионално консултиране по Вашата собствена идея

Специализирани обучения

Включете се

в специализираните обучения по предприемачество, в които ще придобиете знания за основните стъпки при стартирането на бизнес.

Бизнес консултации

Посъветвайте се

относно идеята си за собствен бизнес. Получете оптимално компетентен съвет от нашите професионалисти.

Стартиране на бизнес

Регистрирайте

своето дружество и започнете реализирането на своята бизнес идея сега. Разчитайте на нашето съдействие.