За проекта

Проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Предприемачеството – Вашата възможност за успешен бизнес сега!

С реализирането на настоящия проект нашият екип има за цел да популяризира възможностите, които предприемачеството предоставя на ентусиазираните лица с интерес към самостоятелната стопанска дейност. Благодарение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” организираме информационни събития и мотивационни срещи, на които запознаваме публиката с философията на предприемачеството и начините за стартиране на собствен бизнес.  

Освен това в изпълнение на проекта предлагаме специализирани обучения по предприемачество, в които участие могат да вземат заети, безработни и неактивни лица с желание за придобиване на нови знания с практическа насоченост в сферата на самостоятелната заетост. За да формирате своята идея и да я превърнете в успешен бизнес, можете да се включите и в бизнес консултациите, предоставяни по проекта. Те могат да бъдат по Ваша индивидуална или групова инициатива. 

Тук можете да разчитате на професионална подкрепа и съдействие за реализирането на Вашите бизнес идеи 

Защо да участвате?

Със своето участие Вие имате възможност да получите практическа информация относно начините за стартиране на собствен бизнес, възможностите за финансиране на Вашата идея, разработването на Вашия бизнес план, регистрация на дружество и развиването на Вашия бизнес.

МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ

Информация, мотивационни събития, специализирани обучения по предприемачество, професионални бизнес консултации – възползвайте се от възможностите по проекта сега. Работете върху своята бизнес идея и я развийте в работещ бизнес с нашата подкрепа.

Инофмиране и мотивиране

  • информационни събития
  • мотивационни срещи

Специализирани обучения

  • предприемачество
  • обучения

Бизнес консултации

  • от идея до реален бизнес
  • професионално консултиране

Можете да разчитате на нас за

Идеи

Документация

Планиране

Маркетинг

U

Проучване

Процедури

Контакти

Операции

12 + 11 =

Контакти

Телефон

0886 234 056

Имейл

contact@thegamechangerproject.eu