Дейности по проекта

Какво правим за предприемачеството? Как да станете част от проекта?

Информиране и мотивиране

Чрез проекта информираме и мотивираме предприемачите за развитието на самостоятелна стопанска дейност. Целта на дейността се състои в достигането на информация относно възможностите и условията за започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност до най-широк кръг от лица в Югоизточен регион. Така ще се повишат осведомеността за разработването на собствен бизнес и ще се създаде потенциал за нарастване на броя на самонаетите лица.

Специализирани обучения

Имате възможност да се включите в предоставяните по проекта обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). Целта на дейността е да бъдат осигурени теоретичната и практическа подготовка на предприемачите, които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност. 

бизнес консултации и съдействие

С предоставянето на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа сме поставили за цел да бъде оказано практическо съдействие на предприемачите при разработването на бизнес идея. Чрез осигуряване на консултиране по индивидуален проект ще бъдат осигурени подготовката на бизнес план, насочване към подходящ финансов източник, подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност и съпътстващи дейността консултации.

Ние ще ви дадем рамката, основите & изискванията за стартирането на Вашия бизнес

Можете да разчитате на нашата подкрепа, за да развиете и подобрите своите предприемачески и управленски бизнес знания и умения. С участието Ви в нашите дейности Вие ще придобиете знания за разработване на бизнес идеи и бизнес планове, както и за основите на управлението на самостоятелна стопанска дейност.

С нас Вие ще определите своята визия, стратегия & път за постигане на своите цели

С нашето съдействие Вие ще можете да определяте своите цели и различни начини за тяхното постигане. Ние ще Ви запознаем с отговорностите на предприемача и планирането на дейностите при стартрирането и развитието на Вашия бизнес. Можете да разчитате на нашата подкрепа за съставянето на Вашия бизнес план и стратегия.

Заедно ще фокусираме Вашите усилия & мотивация в правилната посока на успешния бизнес

Индивидуалната подкрепа, която осигуряваме като информация, обучения и консултации, е гаранция за успех на Вашата идея. Нашият екип от специалисти ще окаже съдействие за реализирането на Вашия проект в работещ бизнес. 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! 

Събития

Обучения

Консултации

Контакти

Телефон

+359 886 234 056

Имейл

contact@thegamechangerproject.eu