Проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01

“Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър”

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Включете се в проекта сега!

Информиране и мотивиране

Информиране за започване на самостоятелна стопанска дейност

Специализирани обучения

Специализирани обучения за предприемачи за стартиране на собствен бизнес

Професионални консултации

Провеждане на групови и индивидуални консултации по Ваша бизнес идея

Информация за проекта

Какъв е този проект?

С проект BG05M9OP001-1.023-0089-C01 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез осигуряване на подкрепа за предприемачеството: Гейм чейнджър“ се стремим да допринесем за популяризирането на предприемачеството като възможност за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

За кого е предназначен този проект?

Този проект е предназначен за всички лица, които имат интерес към възможностите за стартиране на собствен бизнес. Вия можете да сте заето, безработно или неактивно лице, да имате или нямате трудов договор, договор за управление или граждански договор – сега имате възможност да се включите в проекта без ограничения.

Защо да участвате в проекта?

Участието Ви в този проект е напълно безплатно. Вие можете да се възползвате от специализираните обучения по предприемачество и консултациите по Ваша бизнес идея. Тук ще получите подкрепа за Вашата инициатива за самостоятелна стопанска дейност. Ние ще Ви помогнем да получите информация, знания и умения за всеки един етап от развитието на Вашия бизнес.  

Как да се включите в проекта?

За да се включите в проекта и да участвате в специализираните обучения и консултации, моля, изпратете ни имейл с Вашите данни и информация за Вашата бизнес идея. Наши специалисти ще се свържат с Вас, за да насрочат среща. Също така можете да използвате формата за регистрация на нашата страница във Facebook. Очакваме Ви!

Търсите ли кредитиране за стартиращ бизнес?

Оператвна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 подпомага стартиращи предприемачи чрез осигуряване на финансови посредници, предоставящи финансови инструментиВашият стартиращ бизнес има възможността да кандидатства за кредитиране в размер от 5 000 до 48...

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на...

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и...

Европейският съюз и предприемачеството

Европейският съюз насърчава предприемачеството катоключова компетентност, която може да повиши конкурентоспособносттаи растежа.ЕС подчертава важността на подобряването на европейската предприемаческа култура чрез насърчаване на правилната настройка и предприемаческите...

5 причини да стартирате своя бизнес сега

Започването на малък бизнес е голяма крачка за всеки - най-вероятно ще се наложи да напуснете зоната си на комфорт и предсказуемостта на постоянната си работа за нещо доста по несигурно.Успехът на Вашия бизнес ще изисква много планиране, достатъчно начален капитал, за...

Как да определите целевия пазар за Вашия бизнес?

Предвид моментното състояние на икономиката, определянето на целевия пазар на Вашия бизнес е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да обхване всеки един от нас. Малките бизнеси могат ефикасно да се съревновават с големите компании като се фокусират върху...

Модели за генериране на приход

Без значение колко добър е Вашият продукт или услуга, те ще имат полза за Вас едва когато достигнат до ръцете на Вашите потребители.Но веднъж като имате готов продукт, продажбата трябва да е лесна, нали? Не съвсем. Име безброй фактори който трябва да вземете в...

Месечни разходи при планирането на бюджет

Започвате своя бизнес? Не забравяйте тези основни месечни разходи при планиране на разходите си в бюджета.   Защо планирането на разходите Ви в бюджета е важно? Най - важната финансова задача за един предприемач е планирането на месечните разходи в бюджета. ...

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприемачи

Възможност за финансиране на стартиращи дружества и социални предприемачи под формата на кредит в размер до 48 895 лв. със срок на погасяване до 10 години  Фонд на фондовете е избрал фонд мениджър за управлението на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен...

Отворена е процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Със свои проекти могат да кандидатстват новорегистрирани дружества, създадени от участници в проекта по „Подкрепа за предприемачество“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив...

Търсите ли кредитиране за стартиращ бизнес?

Оператвна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 подпомага стартиращи предприемачи чрез осигуряване на финансови посредници, предоставящи финансови инструментиВашият стартиращ бизнес има възможността да кандидатства за кредитиране в размер от 5 000 до 48...

Как да получите финансиране за Вашия бизнес като безработно лице?

Вие имате идея за бизнес и сте безработно лице с право на обезщетение? Да, Вие можете да получите финансиране.Насърчаването на безработните лица да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги е основна цел на...

Стъпки в обучението на млади хора да бъдат предприемачи

Млади хора, които създават местен театър или училищно списание, или организират дейности за бежанци, дават реалистично значение на понятието за предприемаческо обучение. Има редица примери за проекти, които илюстрират ползите от стимулирането младите хора и...

Имате нужда от съдействие при стартирането на своя бизнес или развиването на идеята си? Позволете ни да Ви помогнем за достигането на Вашите цели.

Включете се в специализираните обучения по предприемачество или запишете своя час за консултация

Специализирани обучения по предприемачество

Групови и индивидуални бизнес консултации

Побързайте да се включите в проекта! Остават само още

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Разкажете ни за идеята си! Ние ще ви помогнем да я превърнете в работещ бизнес.

Свържете се с нас:

4 + 3 =

Контакти

Телефон

+359 886 234 056

Имейл

contact@thegamechangerproject.eu